Η Ελλάδα στην οποία ζούμε, αλλά μόνο λίγα μέρη της γνωρίζουμε.
Εικόνες και σκέψεις από ταξίδια για να ταξιδεύει ο νους..

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Μαίναλο: Καρκαλού-Πυργάκι-Ελάτη-Ζωοδόχος Πηγή (ποδηλατική)

Πρόσφατη ποδηλατική βόλτα στην περιοχή του Μαινάλου. Εκκίνηση από Καρκαλού με σκοπό την επίσκεψη της εκκλησίας Ζωοδόχου Πηγής στην θέση Παλαιοχώρι, μέσω των χωριών Πυργάκι και Ελάτη.

Η διαδρομή



Πυργάκι:


Πυργάκι:


Πυργάκι:


Πυργάκι:


Πυργάκι:


Πυργάκι:


Ελάτη:




Ζωοδόχος Πηγή:


Ζωοδόχος Πηγή:


Ζωοδόχος Πηγή:


Ζωοδόχος Πηγή:


Ζωοδόχος Πηγή:


Θέση Παλαιοχώρι:


Θέση Παλαιοχώρι:




Ελάτη:


Ελάτη:


Ελάτη:


Ελάτη:





Τέλος και τω Θεώ δόξα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου